PRESMELT 3005N

Klej temotopliwy PRESMELT 3005 Patrony lekko wypełnione opako-wanie (karton 45szt). Wkłady do maszyn HOLZ-HER z kleju termotopliwego  kolor beżowy. Typowe zastosowania: okleinowanie obrzeży melaminowych, ABS, PCV, poliestrowych,  oraz obrzeży natu-ralnych na podłożach drewnianych i drewnopodobnych. Klej topliwy na bazie EVA, Cechuje go nisko-średnią lepkością w stanie stopionym i wysoka odporność termiczna spoiny. Szczególnie zalecany do okleiniarek firmy HoIz Her. Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Specyfikacja Techniczna:

PRESMELT 3005N

N - natur
B - Brązowy
W - Biały
BL - Czarny
Opis: Klej termotopliwy na bazie EVA. Cechuje go nisko-średnia lepkość w stanie stopionym i wysoka odporność termiczna spoiny. Szczególnie zalecany do okleiniarek firmy Holz Her.
Wygląd: Walec o średnicy 63 mm +/- 0,5 mm. Wysokości 76-80 mm, ciało stałe, kolor: B, W, N, BL.
Charakterystyka techniczna:
Lepkości (Haake RV3, D=89s-1)
Punkt mięknięcia (Ring & Ball)
Ciężar właściwy (gęstość)

*100,000 mPa.s. w temperaturze 200°C
*100°C +/- 3°C
1,30 g/cm3 +/- 0,03 g/cm3
Typowe zastosowania: okleinowanie wąskich płaszczyzn płyt drewnopodobnych na automatycznych okleiniarkach Holz Her wszelkiego rodzaju typami obrzeży (PCV, ABS, poliester, papier impregnowany, obrzeża naturalne). Charakteryzuje się łatwą aplikacja i wysokoą odpornością termiczną spoiny.
Cechy:
*klej bez wypełniacza
*długi czas otwarcia kleju
*bardzo dobra stabilność w podajniku
*nie "ciągnie" nitek klejowych
*bardzo wysoka odporność termiczna spoiny
Korzyści:
*bardzo dobre nawilżanie podłoża
*redukcja wielkości nanoszenia
*może być używany do małych prędkości nanoszenia
*pewność wyrobu finalnego

Opakowania: karton - 45 szt.
Nanoszenie:
Temperatura aplikacji klejowej
Temperatura otoczenia i materiałów
Wydajność linii produkcyjnej:
Wielkość nanoszenia:
Docisk:
Wilgotność materiałów:
Wilgotność względna otoczenia:

*200-220°C
*>15°C
*>10m/min
zależne od aparatury HolZ Her.
3 - 5 kg/cm2
8-10%
65-75%
PRESMELT 3005N powinien być równomiernie nanoszony dyszą szczelinową. Zaleca się częstą kontrolę temperatur aplikacji. Za mały, lub nierównomierna siła wałków dociskowych może powodować osłabienia wytrzymąłości spoiny. Podczas przerw i postojów linii pordukcyjnej zaleca się obniżenie temperatury o około 30-40°C w celu uniknięcia degradacji termicznej produktu.
Magazynowanie:
- magazynowanie rotacyjne; w pierwszej kolejności zaleza sie użytkowanie materiału najstarszego.
- przechowywać w zamkniętych opakowaniach w celu uniknięcia zanieczyszczeń.
- przechowywać w warunkach pokojowych; temp. 10-30°C aby uniknąć problemów związanych z kondensacją wilgoci.
- nie mieszać z innymi typami klejów.
- czas przydatności do użytku: minimum 12 miesiące od daty dostawy w zalecanych powyżej warunkach.
Bezpieczeństwo użytkowania: proszę zapoznać się z Kartą Chrakterystyki Wyrobu, dostepną na życzenie.
*Specyfikacja nie jest żadną formą gwarancji. Wszystkie informacje zawarte w karcie technicznej są na naszych doświadczeniach praktycznych i nie stanowią zapewnienia właściwości w rozumieniu orzecznictwa sądowego. W związku z tym dane zawarte w karcie technicznej jak i bezplatne informacje i doradztwo techniczne rifmy nie stanowią podstaw do wysuwania jakichkolwiek podstaw prawnych. W każdym przypadku zalecamy użytkownikowm przeprowadzenie własnych badań/testów, przed użyciem produktu, w celu sprawdzenia przydatności produktu w warunkach pracy użytkownika. Testy powinny być wykonane w przypadku jakichkolwiek zmian materiałów produkcyjnych, lub zmiany ich dostawcy. Żaden z naszych przedstawicieli nie ma prawa do zmiany powyższych warunków.