PRESMELT 2005N

Klej temotopliwy PRESMELT 2005 Patrony wypełniaczowe opakowanie (karton 45szt). Wkłady do maszyn HOLZ-HER z kleju termotopliwego  kolor beżowy. Typowe zastosowania: okleinowanie obrzeży melaminowych, ABS, PCV, poliestrowych,  oraz obrzeży natu-ralnych na podłożach drewnianych i drewnopodobnych. Produkt nie sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Specyfikacja Techniczna:

PRESMELT 2005N

N - natur
B - Brązowy
W - Biały
BL - Czarny
Opis: Klej termotopliwy. Wygląd: Walec o średnicy 63 mm +/- 0,5 mm. Wysokości 76-80 mm, ciało stałe, kolor beżowy
Charakterystyka techniczna:
Lepkości (Haake RV3, D=89s-1)
Punkt mięknięcia (Ring & Ball)

* 60,000 mPa.s. w temperaturze 200°C
* 90°C
Typowe zastosowania: okleinowanie obrzeży melaminowych, poliestrowych, ABS, PCV, oraz formiru na podłożach drewanianych i drewnopodobnych.
Cechy:
* niski poziom lepkości
* wysoka odporność termiczna spoiny
* bardzo dobra stabilność
* nie "ciągnie" nitek klejowych
Korzyści:
*dobre nawilżanie podłoża
*redukcja braków produkcyjncych


Opakowania: karton - 45 szt.
Nanoszenie:
Temperatura aplikacji klejowej
Temperatura elementów klejowych
Wydajność linii produkcyjnej:

*190-210°C
*>15°C
*>10m/min
PRESMELT 2005N powinien być równomiernie nanoszony dyszą szczelinową. Zaleca się częstą kontrolę temperatur aplikacji. Za mały, lub nierównomierna siła wałków dociskowych może powodować osłabienia wytrzymąłości spoiny. Podczas przerw i postojów linii pordukcyjnej zaleca się obniżenie temperatury o około 30-40°C w celu uniknięcia degradacji termicznej produktu.
Magazynowanie:
- magazynowanie rotacyjne; w pierwszej kolejności zaleza sie użytkowanie materiału najstarszego.
- przechowywać w zamkniętych opakowaniach w celu uniknięcia zanieczyszczeń.
- przechowywać w warunkach pokojowych; temp. 10-30°C aby uniknąć problemów związanych z kondensacją wilgoci.
- nie mieszać z innymi typami klejów.
- czas przydatności do użytku: minimum 24 miesiące od daty dostawy w zalecanych powyżej warunkach.
Bezpieczeństwo użytkowania: proszę zapoznać się z Kartą Chrakterystyki Wyrobu, dostepną na życzenie.
*Specyfikacja nie jest żadną formą gwarancji. Wszystkie informacje zawarte w karcie technicznej są na naszych doświadczeniach praktycznych i nie stanowią zapewnienia właściwości w rozumieniu orzecznictwa sądowego. W związku z tym dane zawarte w karcie technicznej jak i bezplatne informacje i doradztwo techniczne rifmy nie stanowią podstaw do wysuwania jakichkolwiek podstaw prawnych. W każdym przypadku zalecamy użytkownikowm przeprowadzenie własnych badań/testów, przed użyciem produktu, w celu sprawdzenia przydatności produktu w warunkach pracy użytkownika. Testy powinny być wykonane w przypadku jakichkolwiek zmian materiałów produkcyjnych, lub zmiany ich dostawcy. Żaden z naszych przedstawicieli nie ma prawa do zmiany powyższych warunków.