PRESMELT 1110L

PRESMELT 1110 L jest przeznaczony do  sklejania montażowego drewna i tworzyw drzewnych. Cechuje go zwiększona adhezja do trudnosklejalnych materiałów, dobra odporność na utlenianie podczas topienia, neutralny zapach. Doskonała czystość pracy (brak efektu „ciągnięcia nitki klejowej”). Nakładanie za pomocą pistoletu. Charakteryzuje się łatwą aplikacją i wysoką odpornością termiczną spoiny.

Specyfikacja Techniczna:

PRESMELT 1110L

N - natur
Opis: Klej topliwy w laskach, bez wypełniaczy na bazie EVA stosowany do celów montażowych,  charakteryzujący się średnią lepkością w stanie  stopionym i wysoką stabilnością termiczną. Wygląd: Pręt klejowy ”laska” 12mm, długości 300mm, kolor jasnożółty.
Charakterystyka techniczna:
Baza
Lepkość w 160°C
Lepkość w 180°C
Punkt mięknienia (Ring and Ball)
Ciężar właściwy (gęstość)
Czas otwarty
Czas wiązania

Octan etylenowo- winylowy ( EVA)
7000  mPa.s
4000  mPa.s
107 °C ± 3 °C
0,95 g/cm3 ± 0,03g/cm3
ok. 10 sek.
ok. 1- 2 sek.
Typowe zastosowania: Klej jest przeznaczony do  sklejania montażowego drewna i tworzyw drzewnych. Cechuje go zwiększona adhezja do trudnosklejalnych materiałów, dobra odporność na utlenianie podczas topienia, neutralny zapach. Doskonała czystość pracy (brak efektu „ciągnięcia nitki klejowej”). Nakładanie za pomocą pistoletu. Charakteryzuje się łatwą aplikacją i wysoką odpornością termiczną spoiny.
Cechy:
* niski poziom lepkości
* bardzo dobra stabilność
* nie "ciągnie" nitek klejowych
Korzyści:
*dobre nawilżanie podłoża
*redukcja braków produkcyjncych


Opakowania: karton - 25kg, folia - 1kg
Nanoszenie:
Wilgotność materiałów:
Wilgotność względna otoczenia:
Temperatura aplikacji:
Temperatura otoczenia i materiałów:

*8 ÷ 10 %
*55 ÷ 75 %
*160 ÷ 180 °C
*> 15 °C
Warunki użytkowania: Powierzchnie klejone powinny być wstępnie oczyszczone. Obecność zanieczyszczeń może spowodować spadek adhezji kleju. Ilość nanoszonego kleju jest uzależniona od rodzaju oklejanych materiałów. Nieodpowiednia ilość kleju może być przyczyną zbyt niskiej adhezji kleju lub powodować  powstawanie miejsc ze zbyt widoczną spoiną klejową. Klejone materiały i części maszyny mające bezpośredni kontakt z klejem podczas nakładania powinny mieć temperaturę minimum 15 ºC w celu uniknięcia zbyt szybkiego schładzania się kleju co w rezultacie mogłoby prowadzić do efektu złego zwilżania materiałów klejonych.
Magazynowanie:
- magazynowanie rotacyjne; w pierwszej kolejności zaleza sie użytkowanie materiału najstarszego.
- przechowywać w zamkniętych opakowaniach w celu uniknięcia zanieczyszczeń.
- przechowywać w warunkach pokojowych; temp. 10-30°C aby uniknąć problemów związanych z kondensacją wilgoci.
- nie mieszać z innymi typami klejów.
- czas przydatności do użytku: minimum 12 miesiący od daty dostawy w zalecanych powyżej warunkach.
Bezpieczeństwo użytkowania: proszę zapoznać się z Kartą Chrakterystyki Wyrobu, dostepną na życzenie.
*Specyfikacja nie jest żadną formą gwarancji. Wszystkie informacje zawarte w karcie technicznej są na naszych doświadczeniach praktycznych i nie stanowią zapewnienia właściwości w rozumieniu orzecznictwa sądowego. W związku z tym dane zawarte w karcie technicznej jak i bezplatne informacje i doradztwo techniczne rifmy nie stanowią podstaw do wysuwania jakichkolwiek podstaw prawnych. W każdym przypadku zalecamy użytkownikowm przeprowadzenie własnych badań/testów, przed użyciem produktu, w celu sprawdzenia przydatności produktu w warunkach pracy użytkownika. Testy powinny być wykonane w przypadku jakichkolwiek zmian materiałów produkcyjnych, lub zmiany ich dostawcy. Żaden z naszych przedstawicieli nie ma prawa do zmiany powyższych warunków.